Pensionreglement

DIEETVOEDING

Gebruikt uw huisdier een dieetvoer dan is dit geen probleem. Wel dient u dit voer, het liefst in een afgesloten ton, mee te geven voorzien van de naam van uw huisdier, de eigenaar en de gewenste hoeveelheid per dag. Zorg dat u ruim voldoende meegeeft voor de duur van het verblijf.

MEDICIJNEN

Als uw huisdier medicijnen gebruikt, wilt u deze dan meebrengen in de originele verpakking. Vermeld duidelijk de naam van uw dier, de eigenaar, de indicatie en het gebruik van het medicijn.

PARASIETEN

Uw huisdier dient tijdig voor aanvang van de pensionperiode ontvlooid en ontwormd te zijn. Mochten er tijdens het verblijf toch parasieten bij/op uw huisdier voorkomen, dan zullen wij uw huisdier ontvlooien en/of ontwormen. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht.

DIERENARTS

Had uw dier al eens eerder gezondheidsproblemen of heeft uw dier een chronische ziekte dan is het belangrijk dit aan ons door te geven, zodat wij hier extra aandacht aan kunnen geven. Mochten zich tijdens het verblijf van uw huisdier onverwacht gezondheidsproblemen voordoen, dan raadplegen wij onze, of op uw verzoek uw eigen dierenarts. De gemaakte kosten van consult, medicijnen, operatief ingrijpen e.d. worden bij u in rekening gebracht.

Indien de gezondheidstoestand van uw huisdier er om vraagt zullen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen via uw mobiele telefoon of op uw vakantieadres. Ook is het mogelijk u op de hoogte te laten brengen door een door u aangewezen contactpersoon.