Entingen

Om de gezondheid van alle dieren zoveel mogelijk te waarborgen zijn de hieronder vermelde entingen verplicht:

Voor honden

Volledige cocktailenting:

  1. Nr. 3 Parvo
  2. Nr. 4 Hondenziekte
  3. Nr. 5 Leverziekte
  4. Nr. 6 Leptospirose
  5. Nr. 7 Parainfluenza

En daarnaast:

Nr. 8 Bordetella (Kennelhoest)

De geldigheidsduur van nr. 6 Leptospirose en nr. 8 Bordetella is 1 jaar, de geldigheidsduur van de andere entingen is 3 jaar.

Een titerbepaling geldt niet als wettig, geldig bewijs van inenting. Uitsluitend vaccinaties zoals hierboven vermeld worden geaccepteerd.

Voor katten

Volledige cocktailenting:

  1. Kattenziekte
  2. Niesziekte

En daarnaast:

Bordetella (BB)
Let op! Krijgt uw kat voor de eerste keer de Bordetella-enting dan moet deze minimaal 4 weken voor aanvang van de pensionperiode toegediend zijn.

De geldigheidsduur van Niesziekte en Bordetella is 1 jaar, de geldigheidsduur van Kattenziekte is 3 jaar.

Let op

Het vaccinatieboekje dient voorzien te zijn van de datum van de toediening van de enting, de nummertjes dienen omcirkeld te zijn, de stickertjes van de toegediende entstof moeten ingeplakt zijn en het moet voorzien zijn van de praktijkstempel met de handtekening van de dierenarts.

Indien de geldigheidsduur van de entingen verlopen is, dient de ‘nieuwe’ enting minimaal 2 weken voor aanvang van de pensionperiode toegediend te zijn. Bij een verlopen kennelhoest enting, dient de ‘nieuwe’ enting minimaal 4 dagen voor aanvang van de pensionperiode toegediend te zijn.

Als de entingen en/of stickers niet in orde zijn, of als u uw huisdier brengt zonder vaccinatieboekje dan kunnen wij uw huisdier niet opnemen in ons pension.

E.e.a. is wettelijk vastgesteld volgens Het Honden- en Kattenbesluit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.